ساعت کاریآزمایشگاه

پذیرش و نمونه گیری :

شنبه تا چهارشنبه:از ساعت 7 صبح تا 8 بعدازظهر

پنجشنبه:از ساعت 7 صبح تا 7 بعد ازظهر

جوابدهی:

همه روزه :از ساعت 5 بعدازظهر تا 8 بعدازظهر